Stress door je werk

Stress is, in tegenstelling tot wat wel eens beweerd wordt, géén ingebeelde ziekte. Het is wel een ziektebeeld dat moeilijk eenduidig af te bakenen is omdat 'stress' gebruikt wordt als overkoepelende term voor een hele reeks klachten en ongemakken.

Maar wat is stress nu eigenlijk? Waar liggen de oorzaken? Wie is er vatbaar voor? En vooral: hoe ga je stress te lijf?

Lees ook:

I.s.m. AristA