Steeds meer Belgische vrouwen en 50-plussers hebben werk

Uit gegevens die de Algemene Directie Statistiek van de federale overheid bekendmaakte, blijkt dat de vrouwelijke werkgelegenheid in 2014 is gestegen. Ook het aantal werkende 50-plussers is vorig jaar toegenomen. Een overzicht van de belangrijkste jaarresultaten voor 2014 van de ‘Enquête naar de arbeidskrachten’.

 

Gemiddeld waren er vorig jaar 4.544.000 in België wonende personen aan het werk, een lichte stijging tegenover 2013. De werkgelegenheid van vrouwen blijft toenemen, het aantal mannen met een job daalt echter.

 

Daarnaast is er goed nieuws voor oudere werkzoekenden: ook het aantal 50-plussers dat aan het werk is, is in 2014 namelijk gestegen. Daar staat wel tegenover dat het aantal jongeren met een job verder daalde.

 

Enkele andere cijfers:

- In 2014 waren 423.000 personen werkloos, dat is 8,6% van de beroepsbevolking. Het aantal is min of meer stabiel gebleven in vergelijking met 2013. Er is een daling bij vrouwen en een lichte stijging bij mannen

- In 2014 was 67,3% van de 20- tot 64-jarigen aan het werk. Daarmee blijft België nog een stuk verwijderd van de nationale EU2020-doelstelling om tegen 2020 73,2% van de 20- tot 64-jarigen aan het werk te krijgen.

- De Belgische jeugdwerkloosheidsgraad daalde voor het eerst sinds 2011 en bedroeg 23,2%.

 

 

Meer info op de site van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium.