Slecht teken als baas naar je glimlacht

Je baas lacht je vriendelijk toe? Waarschijnlijk ga je er dan vanuit dat hij tevreden is over jou en je werk. Verkeerd gedacht: volgens recent onderzoek zou zo’n glimlach veeleer een slecht signaal zijn en betekent het dat je baas zich machtiger voelt dan jij.

Het is bekend dat mensen elkaars gedrag en gelaatsuitdrukkingen nabootsen, maar wetenschapper Evan Carr van de universiteit van Californië ging in zijn onderzoek na hoe macht en status daarbij een rol spelen.

Voor zijn experiment verdeelde hij 55 proefpersonen in groepen op basis van hun machtsverhoudingen. Vervolgens toonde hij hun filmpjes van personen in hoge functies, zoals dokters, en personen in lagere functies, zoals kassiersters. Terwijl de proefpersonen de beelden bekeken, registreerde Carr hun gelaatsuitdrukking en de bewegingen van hun lachspieren.

Lachen naar ondergeschikten

Of iemand de gezichtsuitdrukking van de personen in de filmpjes imiteerde, bleek af te hangen van de onderlinge machtsverhoudingen. Zo werd het gefrons van de getoonde dokters vaak geïmiteerd. De glimlach onthulde nog meer: personen die zich niet superieur voelden, lachten altijd terug, ongeacht de status van de ander. Proefpersonen die zich machtig voelden daarentegen lachten zelden terug naar mensen met een hoge status. Zij bewaarden hun glimlach voor wie lager in de rangorde stond.

Hoe valt dit nu te verklaren? Carr denkt dat wie zich machtig voelt probeert om zich dominant op te stellen tegenover mensen met wie ze concurreren door niet vriendelijk te zijn. Wie lager op de ladder staat en dus geen bedreiging vormt, krijgt wel een glimlacht.

Onderzoeker Evan Carr: "Machtige mensen lachen dus naar ondergeschikten omdat ze zich beter voelen dan hen. Maar de beslissing om een glimlach te onderdrukken of te beantwoorden, gebeurt wellicht onbewust."