Schrijven artsen te snel ziekteverlof voor?

Ziekteverlof krijgen wordt in Groot-Brittannië een stuk moeilijker. De Britse regering introduceert een nieuwe regeling, waarbij dokters hun patiënten lichter werk of andere taken kunnen voorschrijven in plaats van ze ziekteverlof . Het begin van een nieuwe arbeidscultuur?

Besparing van 100 miljard pond

De nieuwe regeling is vrij simpel: in plaats van een ziektebriefje kunnen de artsen aan de werknemer een nota meegeven waarin staat dat hij geschikt is voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten, maar vrijgesteld moet worden van andere taken. Aan de hand daarvan moeten de werkgever in overleg met het betrokken personeelslid bepalen of de gezondheidstoestand van de patiënt toelaat om bepaalde taken uit te voeren. Met de nieuwe maatregel is een serieuze besparing gemoeid. 100 miljard pond per jaar, zoveel zou de Britse economie besparen door de introductie ervan. Dat berekende tenminste Carol Black, regeringsadviseur voor gezondheid en werk.

Flexibiliteit van werkgevers

“Met de fitheidsnota kan de huisarts bepalen of zijn patiënt arbeidsongeschikt is dan wel in staat zou kunnen zijn om een aantal beperkte taken uit te voeren”, aldus BBC News. “Het is volgens de initiatiefnemers aan de werkgever om zich flexibel genoeg op te stellen, zodat een werknemer toch nog ingeschakeld kan worden in plaats van helemaal buiten strijd te zijn. Er wordt wel aan toegevoegd dat er extra inspanningen moeten geleverd worden om werkgevers en zeker directe hiërarchische meerderen, goed te informeren over het nieuwe systeem. Bovendien moeten ook artsen heel omzichtig omspringen met hun conclusies en voorschriften, want ze kennen de arbeidsomstandigheden van de patiënt niet.”

Volgens Steve Field van het Britse Royal College of General Practitioners (RCGP) betekent de lancering van de ‘fitheidsnota’ een radicale verandering van de arbeidscultuur. Ook de Confederation of British Industry juicht de nieuwe regeling toe. “Al te vaak blijven werknemers ziek thuis, terwijl ze toch nog in staat zijn om een gedeelte van hun taken op te nemen”, aldus Katja Hall, directeur tewerkstelling bij de CBI.

Ook bij ons?

“Vragen om lichtere taken kan bij ons, maar er bestaat geen uniform kader om dit soort zaken te regelen”, zegt Sabine Temmerman, hr-directeur bij de Socialistische Mutualiteit. “Dokters of specialisten kunnen wel specifiek vragen om aangepast werk voor een werknemer. Als de arbeidsgeneesheer dat bevestigt, hangt het van de werkgever af of een werknemer aangepast werk krijgt. En of de mogelijkheid sowieso bestaat, want het is lang niet altijd mogelijk om lichtere of andere taken te geven aan iemand.”

Een formele regeling is er dus niet, maar komt het veel voor? “Mijn ervaring is dat het de laatste drie jaren meer voorkomt. Vaak krijg je de vraag naar deeltijds werken na een langere periode van inactiviteit, met de vraag naar aangepaste taken. Maar ik weet niet of alle artsen bij ons even goed op de hoogte zijn van die regeling.”

Tekst: Dominique Soenens

Lees ook:
- "Ik ben ziek. Wanneer verwittig ik mijn werkgever?"
- Mag ik thuisblijven als mijn kind ziek is?
- Moet ik de taken van mijn zieke collega overnemen?