Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Ruzie met een collega? 5 manieren om eruit te raken

Conflicten tussen collega’s kunnen de sfeer op het werk aardig verzieken. De eerste reactie is vaak elkaar vermijden, maar daarmee raakt het probleem natuurlijk niet opgelost. Snel handelen is dus de boodschap. Hier volgen 5 vuistregels die je kunnen helpen het geschil bij te leggen.

  1. Bekijk de zaak objectief. Voor je iets onderneemt, is het belangrijk afstand te nemen van je eerste interpretaties. Die worden vaak bepaald door je emoties. Probeer te achterhalen wat de echte oorzaak van het conflict is.
  2. Stel een gesprek voor. Als je na de objectivering van mening bent dat er iets moet worden ondernomen, stellen we voor erover te praten met je collega. Leg hem uit dat je iets met hem wenst uit te praten. Vraag wanneer het voor hem past en leg uit dat het gesprek tot doel heeft tot een oplossing te komen die voor beiden positief is.
  3. Let op je taalgebruik. Probeer, wanneer je je probleem uit de doeken doet, de eerste persoon enkelvoud te gebruiken. Zeg niet “Je bezorgt me de nodige informatie nooit op tijd.” maar wel “Als ik de informatie niet op tijd krijg, kan ik de dossiers niet afwerken.” Probeer ook zo feitelijk mogelijk te zijn. Op die manier stel je niet de persoon ter discussie maar wel zijn houding op een bepaald moment in een bepaalde situatie. Vermijd tot slot woorden als altijd, nooit, telkens, ..., Dergelijke woorden kunnen bij je collega de indruk wekken dat zijn houding wordt veralgemeend, wat vaak elke mogelijkheid tot positieve communicatie de kop indrukt.
  4. Luister naar het standpunt van je collega. Bedoeling van het gesprek is immers naar een oplossing te zoeken. Het gesprek moet zo constructief mogelijk zijn. Zoek daarom samen naar een concreet akkoord en vergewis je ervan dat de inhoud ervan voor beiden duidelijk is. Als je collega niet reageert, aarzel niet om zijn betrokkenheid te verhogen door bijvoorbeeld te vragen wat hij ervan vindt, of hij het eens is met jou,...
  5. Doe een beroep op een derde. Schakel een derde in als je na diverse pogingen merkt dat een gesprek tot niets leidt. Die persoon kan je hiërarchische overste zijn. Leg hem/haar uit welke stappen je al hebt ondernomen ten opzichte van je collega en wat je verwachtingen zijn. Probeer samen tot een oplossing te komen. Je kunt je ook wenden tot de vertrouwenspersoon van het bedrijf of tot een preventieadviseur die gespecialiseerd is in psychosociale aspecten (je vindt hun gegevens in het arbeidsreglement).