Ribbeldij of lipoatrohia semicircularis

Bedrijven worden sinds kort geconfronteerd met een beroepsziekte die ontstellend snel om zich heen grijpt. In het medische vakjargon staat dit fenomeen bekend als Lipoatrophia Semicircularis, beter bekend als ribbel- of deukdijen. Een mythe of een reëel risico?

Steeds meer en vooral vrouwelijke werknemers die beeldschermwerk verrichten, worden geconfronteerd met 'deukdijen' of 'ribbeldijen'. Een ribbeldij kan je herkennen wanneer je, rechtopstaand, aan de voorzijde van de dij, ongeveer halverwege de knie en de lies, één of meer deuken waarneemt.

i.s.m. Arista