Ribbeldij / Hoe kan je het voorkomen?

 

terug naar startpagina

Om deze aandoening te voorkomen worden preventief volgende algemene maatregelen aanbevolen:

- Aarding of elektrische afscherming van de werktafels

- Verplaatsen, beschermen en groeperen van de telefoon-, electriciteit- en informaticakabels in goten die onafhankelijk zijn van het meubel

- Isoleren van van het beeldscherm en van de pc-eenheid ten opzichte van het werkoppervlak door tussenplaatsen van een geaard fijn metalen onderlegger

- Kiezen van een werkoppervlak met een lage elektrische weerstand

- Beheersen van de luchtvochtigheid om het opwekken van statische elektriciteit niet te bevorderen (ideaal = 50%)

- Afscherming van het informaticanet. De laatste onderzoeken richten zich naar het gebruik van afgeschermde informaticakabels (om verstrooiing van elektromagnetische velden te vermijden) en/of naar het gebruik van bekabeling met optische vezels.

Voor het uitwerken van specifieke preventiemaatregelen moet men een grondige kennis bezitten over de betreffende werkpost én over de voorgeschiedenis ervan om de eventuele gedane aanpassingen te kennen en hun epidemiologische relatie met het optreden van het probleem.