RSI: nood aan strategische aanpak

 

Overbelastingsletsels kunnen leiden tot heel wat ziekteverzuim binnen een onderneming en dus ook tot grote kosten. Voor bedrijven die een verhoogd risico op RSI-klachten kennen is een strategische aanpak geen overbodige luxe. Het is een aanpak die globaal en participatief moet zijn.

Globaal betekent dat men op alle vlakken moet ingrijpen, de knelpunten moet inventariseren, de risico's bepalen, realistische doelen plannen, de plannen uitvoeren en ze nadien evalueren. Men zal ook de medewerkers met bestaande klachten opsporen en begeleiden om verergering van klachten te voorkomen.

elangrijk is dat de klachten bespreekbaar worden binnen de onderneming. Participatief betekent dat er samengewerkt moet worden door mensen uit verschillende hoeken binnen en buiten het bedrijf, samen met de getroffen werknemer.