Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Push het niet

Bij anorexia is er vaak geen ziekte-inzicht, wat betekent dat de persoon zelf niet erkent dat er een ernstig probleem is. Daarom is het essentieel dat de persoon zelf kiest voor genezing. Is dat niet het geval, zal jij weinig kunnen beginnen.  Als je te dwingend bent, zal dit meestal zelfs het tegenovergestelde effect hebben.

Toch speelt de omgeving een belangrijke rol om signalen te herkennen, de bezorgdheid te uiten en hem/haar te motiveren om hulp te zoeken.

Lees hier het volledige dossier over anorexia nervosa.

I.s.m. ISW Limits