Op wie is het rookverbod van toepassing?

Het rookverbod kan aan alle werknemers, studenten, leerlingen en stagiairs die voor een bedrijf werken opgelegd worden.

De leidinggevenden, managers en werkgevers zelf vallen uiteraard ook onder dit verbod, zelfs als zij over een aparte gesloten kantoorruimte beschikken. Op dat vlak is iedereen gelijk voor de wet.

De werkgever moet er ook voor zorgen dat klanten, leveranciers en bezoekers die zich in de onderneming bevinden over dat rookverbod geïnformeerd worden. Informatie kan worden gegeven aan de hand van pictogrammen, affiches, brochures, informatie bij het onthaal, enzovoort.

I.s.m. SD Worx