Nuttige links voor info over kinderopvang

Deze links kunnen van pas komen als je op zoek bent naar de juiste opvang voor je kind.

- Kind en gezin: Met o.a. een overzicht van peutertuinen, kindercrèches, opvanggezinnen en naschoolse opvang met adressen per provincie

- Kinderopvang: Info voor ouders, bedrijven en starters

- De Gezinsbond: De Gezinsbond heeft overal lokale babysitdiensten. De site bevat ook vele tips, dossiers en adressen

- Kiddo: Pedagogisch tijdschrift voor kinderopvang

- Taking Time Off to Raise Your Family