Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Nieuwe pestwet: jaarlijkse evaluatie van de werksfeer

De ministerraad keurde vrijdag een wetsontwerp goed van minister van werk Monica De Coninck (sp.a). De wet bepaalt dat bedrijven jaarlijks een externe preventieadviseur moeten aanstellen (en zelf betalen) om de risico's op stress, burn-out of slechte werksfeer in kaart te brengen. Hij moet ook enkele aanbevelingen doen om de sfeer te verbeteren.

Bovendien kan elke werknemer die vindt dat hij onder te veel druk staat, zo'n preventieadviseur op zijn eigen bedrijf afsturen. Het bedrijf betaalt dan eveneens de kosten.

Werkgeversorganisaties reageren negatief

Werkgeversorganisaties staan op hun achterste poten bij dit voorstel. “Grove pesterijen moeten natuurlijk steeds worden aangepakt, maar de vernieuwde pestwet pest vooral kleine en middelgrote ondernemingen”, vindt Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutral Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). “Elke iets of wat misnoegde werknemer kan dankzij deze wet een onderneming de duivel aandoen. Die willekeur is te gek voor woorden.”

Ook Karel Van Eetvelt van Unizo is niet tevreden. “De aanpassingen aan de pestwet gaan meer dan één brug te ver”, zegt hij. “Elke werkgever wil dat zijn werknemers gelukkig zijn, maar geen enkele werkgever heeft 100% vat op wat er op de wervloer gebeurt. Deze nieuwe pestwet pest bedrijven”, stelt hij in Het Laatste Nieuws.