Niet veroordelen, alleen ondersteunen

Enkele tips voor het voeren van het gesprek met je collega:

  • Nodig de persoon onopvallend uit voor een gesprek onder vier ogen.
  • Uit op een eerlijke manier je bezorgdheid.
  • Haal concrete voorbeelden aan van signalen die je opmerkt.
  • Luister naar de reactie bij de andere. Toon begrip voor de dingen die de persoon aanhaalt.
  • Blijf rustig en ga niet in discussie.
  • Accepteer dat je de reactie van de andere niet in de hand hebt.
  • Motiveer de persoon om bij een vertrouwenspersoon of dokter( of bedrijfsarts) te rade te gaan. Moedig de persoon aan om verantwoordelijkheid te nemen over de eigen lichamelijke gezondheid.
  • Bevestig je gevoelens van vriendschap en waardering  voor je collega.
  • Laat merken dat je er voor haar wil zijn. Zorg dat je niet vervalt in de rol van bemoeial of controleur.

Uiteindelijk is het aan je collega zelf om te bepalen wat ze doet met dit gesprek.

Probeer ten allen tijde ondersteunend te blijven. Indien je collega aangeeft dat ze je hulp nodig heeft, vraag dan hoe je haar kan helpen. 

Hou het gesprek en de uitkomst ervan vertrouwelijk. Voor je het weet, draait de roddelmachine op volle toeren.

Lees hier het volledige dossier over anorexia nervosa.

I.s.m. ISW Limits

isw limits