Niet op tijd terug uit vakantie : wat nu?

Vele Belgische toeristen, op terugkeer van hun paasvakantie, zijn nog steeds niet kunnen landen op de luchthaven van Zaventem, die nog steeds gesloten is. 

Ze hadden zich zo'n calvarietocht nooit kunnen inbeelden. Sommige toeristen zijn er wel in geslaagd om op eigen houtje naar huis terug te keren, maar velen zitten nog ergens vast. 

Maar wat moet je doen als je in zo’n situatie niet op je werk raakt? Je bij de situatie neerleggen en een dagje onbetaald verlof nemen? Of ben je gewettigd afwezig?

Geen loon

“In geval van overmacht wordt de arbeidsovereenkomst geschorst en ben je in principe wettig afwezig”, zegt Dirk Derwael van het kenniscentrum van SD Worx. “Wettelijk gesproken behelst overmacht twee elementen waaraan moet voldaan worden: ten eerste is er de onmogelijkheid om de arbeidsovereenkomst uit te voeren, wat hier overduidelijk het geval was. Ten tweede moeten er omstandigheden zijn die onafhankelijk zijn van de wil van de werknemer, wat evenzeer duidelijk was. In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst worden er geen prestaties geleverd en wordt er dus ook geen loon uitbetaald.”

In veel gevallen hebben bedrijven een reglement waarin situaties opgenomen zijn die aanleiding geven tot schorsing van de arbeidsovereenkomst, vertelt Derwael. Het gaat om specifieke omstandigheden waarin het arbeidscontract niet kan nageleefd worden: technische storingen, slecht weer, stakingen, ... . Alleen wanneer er niet zo’n reglement is of wanneer er zich een situatie voordoet die er niet in vastgelegd is, dan geldt de algemene regel: schorsing van het contract door overmacht.

Exceptionele situaties

Moet de werknemer ook bewijzen dat er overmacht was? “In principe moet hij dat altijd doen, maar in praktijk hoeft overmacht amper bewezen te worden. Het zijn doorgaans zo’n exceptionele situaties, zoals het noodweer in Madeira, dat niemand die zal betwisten. Het kan natuurlijk dat je ergens aan het andere eind van de wereld zit en dat daar een oponthoud hebt dat hier niet in het nieuws is gekomen. In dat geval zal er tussen werkgever en werknemer een praktische regeling moeten getroffen worden, door onbetaald verlof of vakantiedagen op te nemen.”

Ook als iemand voor zijn werk in het buiteland was, geldt dezelfde regel. Al kan Dirk Derwael zich voorstellen dat de werkgever dan op eigen houtje een andere regeling treft: “Het zou kunnen dat de werkgever in dat geval om billijkheidsredenen toch een loon zal geven. Maar dat is dan louter op basis van vrije wil.” De vakantiegangers zijn in ieder geval een stuk van hun vakantie kwijtgespeeld door het noodweer: daar valt niets aan te veranderen. Als ze de verloren vakantiedagen willen recupereren, moeten ze nieuwe vakantiedagen opnemen.

Tekst: Dominique Soenens

INFO voor bedrijven en weknemers