Moeten mijn collega's en ik rekening houden met elkaar als we verlof aanvragen?

"Ik werk op een kleine dienst en er moet altijd minstens één persoon aanwezig zijn. Dit levert vaak problemen op bij het aanvragen van verlof. Wordt een verlofdag altijd toegekend aan wie die datum het eerst aanvraagt of moet de werkgever een billijke regeling opstellen? (bijvoorbeeld om beurt de dagen tussen Kerst en Nieuwjaar)."
Het antwoord van Bart Pollentier, SD Worx

In de mate dat er in de sector of onderneming geen vakantiedata worden vastgelegd, bepalen werkgever en werknemer onderling wanneer de vakantie wordt opgenomen.

Het criterium 'redelijkheid' speelt hier een belangrijke rol. Het is redelijk wanneer een werkgever ruime tijd op voorhand meedeelt dat vakantie op een bepaald ogenblik moeilijk ligt.

De vakantiereglementering voorziet verder in een aantal richtlijnen in verband met de mogelijkheden van opname van de vakantie. Ik geef er enkele aan.

  • Aan gezinshoofden (= personen met kinderen ) wordt de vakantie bij voorkeur toegekend tijdens de schoolvakantie.
  • De werknemer moet de mogelijkheid krijgen om binnen de periode van 1 mei tot 31 oktober twee weken ononderbroken vakantie te nemen. Voor werknemers jonger dan 18 jaar zijn dat drie weken. Een ononderbroken vakantieperiode van één week moet in ieder geval worden gewaarborgd.

Het vastleggen van vakantie dient dus in alle redelijkheid te gebeuren en billijke afspraken zijn dus aangewezen.

Als werkgever en werknemer geen overeenstemming bereiken, kan de arbeidsrechtbank de knoop doorhakken.