Moet je baas je verlof toestaan op een brugdag?

Vandaag is het Onze-Lieve-Heer Hemelvaart. Veel mensen - wiens bedrijf niet in collectief verlof gaat - nemen daarom deze vrijdag een dagje verlof en genieten van een lang weekend. Wat zijn de regels om een dagje verlof aan te vragen?

Wettelijke spelregels

De algemene regel is dat de werkgever en de werknemer onderling overeenkomen wie wanneer vakantiedagen opneemt. Toch zijn er een aantal verdere regelgevingen:

  • Tijdens schoolvakanties hebben gezinshoofden voorrang op andere werknemers om vakantiedagen op te nemen.
  • Elke werknemer moet tussen 1 mei en 31 oktober twee weken onafgebroken vakantie kunnen nemen. In ieder geval moet één week onafgebroken vakantie gewaarborgd worden.
  • Vakantiedagen moeten zo veel mogelijk opgenomen worden in 'rustigere' periodes of of naar aanleiding van gewestelijke, plaatselijke of andere feestdagen. In principe kunnen geen halve dagen verlof opgenomen worden.

Het is mogelijk dat het arbeidsreglement een aantal spelregels voorziet in verband met de opname (aanvraagtermijn voor vakantie, voorrangsregels ...). De regels in het arbeidsreglement zijn bindend voor zowel werknemer als werkgever.

Ook op sector- of ondernemingsvlak is het mogelijk dat de jaarlijkse vakantie vastgelegd wordt. Die data moet je respecteren.

Overheid

Federale ambtenaren krijgen zogenaamde 'dienstvrijheidstellingen' op brugdagen: dat wil zeggen dat men betaald afwezig mag zijn op het werk, zonder dat men hiervoor een vakantiedag moet opnemen. Voor 2014 gaat het om vrijdag 2 mei (na Dag van de Arbeid), vrijdag 30 mei (na O.L.H.-Hemelvaart) en maandag 10 november (voor Wapenstilstand). Federale ambtenaren die volgens hun arbeidsstelsel niet werken op vrijdag (door vier vijfden te werken, door loopbaanonderbreking ...) kunnen deze vrije brugdag niet opnemen op een ander tijdstip tijdens het jaar.