Moet ik vakantie nemen als ik opgeroepen ben voor een volksjury?

Wat als je opgeroepen wordt om in een volksjury te zetelen? Wat als jezelf voor de rechtbank moet getuigen of verschijnen?
Het antwoord van Kristiaan Andries, SD Worx

'Ik moet zetelen in een volksjury'

Het zetelen in een assisenjury is het vervullen van een staatsburgerlijke verplichting. De wet voorziet het recht om wettig afwezig te blijven van het werk voor het vervullen deze verplichting. Dit wordt ook 'klein verlet' genoemd. Je hoeft hiervoor geen vakantiedagen op te nemen.

De eerste vijf dagen dat je deelneemt aan de jury wordt jouw loon gewoon doorbetaald door jouw werkgever. Duurt de assisenzaak langer dan vijf dagen, dan is je werkgever niet meer verplicht om het loon verder te betalen.  In de praktijk gebeurt dit meestal wel. De werkgever heeft dan een recht op terugbetaling van dit loon door het Hof van Assisen.

Daarnaast heb je recht op een vergoeding per zittingsdag van 42,19 euro plus een verplaatsingsvergoeding van 0,5036 euro per kilometer. Deze bedragen, betaald door het Hof van Assisen, kunnen gecumuleerd worden met het loon dat je als de werknemer ontvangt van de werkgever.

'Ik werd opgeroepen als getuige'

De oproeping als getuige voor de rechtbank wordt eveneens beschouwd als een staatsburgerlijke plicht.  Deze gerechtvaardigde afwezigheid valt ook onder de noemer klein verlet. Je mag de tijd die je nodig hebt om deze plicht te vervullen, afwezig zijn met een maximum van vijf dagen. Je werkgever betaalt gewoon jouw loon door.

'Ik moet zelf voor de rechtbank verschijnen'

Hierbij moeten we een onderscheid maken tussen persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank. Deze verschijning geeft recht op klein verlet. Je bent gewettigd afwezig met behoud van je loon.

Aan de andere kant is er de persoonlijke verschijning op aanmaning van een andere rechtbank. Hiervoor werd wettelijk geen verlof voorzien. Je kan dus niet gebruik maken van klein verlet wanneer je moet verschijnen in een rechtszaak, anders dan voor het arbeidsgerecht, bijvoorbeeld voor een echtscheiding, burenruzie, huurzaak, ... Je  moet hiervoor vakantie nemen of inhaalrust voor overuren.

Je sector of onderneming waar je werkt, kan steeds gunstigere regelingen voorzien.