Moet ik 's avonds langer blijven werken als ik te laat arriveer door een treinvertraging?

"Ik ben een uur te laat op mijn werk omdat de trein vertraging had. Moet ik dan 's avonds langer op kantoor blijven om dit te compenseren? Krijg ik dan nog een volledig dagloon?"
Het antwoord van Bart Pollentier, SD Worx

Word je betaald voor deze dag?

Als je te laat of zelfs helemaal niet op je werk aankomt is de werkgever onder bepaalde voorwaarden toch verplicht om je een dagloon uit te betalen. Dat je niet of slechts een beperkt aantal uren op je werk aanwezig was, speelt geen enkele rol.

Opdat er ingeval van "te laat komen" of "niet aankomen" recht op gewaarborgd dagloon zou bestaan, moeten de volgende vijf voorwaarden vervuld zijn:

  • Je moet je naar je werk begeven in normale omstandigheden van plaats, tijd en wijze. Dus vanaf je gewone woonplaats, op het normale tijdstip en met het normale transportmiddel. Het moet ook een normale arbeidsdag zijn.
  • Je moet arbeidsgeschikt zijn op het ogenblik dat je je naar het werk begeeft. Je moet met andere woorden lichamelijk en geestelijk bekwaam zijn om normale arbeid te verrichten.
  • De oorzaak van de vertraging of afwezigheid moet zich voordoen op de weg naar het werk. Een overwachte treinpanne, wilde treinstakingen, onverwacht lange files, wegblokkades, overstromingen … zijn allemaal geldige redenen zolang het maar op de weg naar het werk is.
  • De oorzaak moet je 'overvallen' als je al op weg bent naar het werk.
  • De oorzaak van de vertraging of afwezigheid is onafhankelijk van de wil van de werknemer. Je moet dus al het mogelijke doen om toch op tijd op het werk te geraken. De werkgever kan ook nagaan of je wel voldoende inspanningen hebt geleverd om het werk te bereiken. Hierbij moet hij uiteraard rekening houden met alle omstandigheden en voorwaarden.

Andere voorbeelden

Voorbeelden van omstandigheden waardoor je niet of te laat op je werk aankomt: slecht weer zoals bijzondere sneeuwval, ijsgang, mist of overstromingen, autopech of een onvoorzienbare file.

In elke situatie zullen de voorwaarden gelijktijdig moeten vervuld zijn om betaling van het dagloon te verkrijgen.

Wat met mijn werkrooster?

In het geval aan de hierboven vermelde voorwaarden is voldaan, is het bij een treinvertraging dus niet noodzakelijk een uur langer te werken.

Wanneer de vertraging te wijten is aan de werknemer, zullen concrete afspraken moeten worden gemaakt met de werkgever.