Moet ik mijn werkgever laten weten welke ziekte ik heb?

"Op een bepaalde dag kon ik mijn bed niet meer uit. Volgens de dokter was ik extreem vermoeid en flirtte ik met een burn-out. Hij schreef me twee weken ziekteverlof voor. Voorlopig wil ik mijn werkgever nog niet laten weten wat er aan de hand is, omdat ik vrees voor onbegrip. Moet ik details geven over de reden van mijn ongeschiktheid tot werken?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

In  geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte moet je drie verplichtingen nakomen ten aanzien van je werkgever:

1. Verwittigen

Je moet je werkgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. Het arbeidsreglement kan termijnen bepalen waarbinnen je moet reageren.

2. Medisch attest afleveren

Je moet hem een medisch attest bezorgen. Je bezorgt het attest indien je werkgever er om vraagt. In dit geval respecteer je een termijn van twee werkdagen volgend op zijn verzoek.

De verplichting tot afgifte van een medisch attest kan ook opgenomen zijn in het arbeidsreglement. In dit geval respecteer je de afgiftetermijn opgenomen in het arbeidsreglement. Is er geen termijn voorzien, dan lever je het attest af binnen de twee werkdagen vanaf de eerste ziektedag.

Het medisch attest moet een aantal gegevens bevatten (vb. de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid). De precieze reden van de arbeidsongeschiktheid behoort niet tot de verplichte vermeldingen.

3. Controle door een controlearts toelaten

Je werkgever heeft het recht om je arbeidsongeschiktheid te laten controleren door een controlearts. De controlearts gaat na of je werkelijk arbeidsongeschikt bent, controleert de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid en trekt de andere medische gegevens na voor zover dit noodzakelijk is binnen het kader van zijn opdracht.

Over de reden van ziekte mag de controlearts echter geen verslag uitbrengen aan je werkgever. Voor dit aspect is hij, net zoals elke andere arts, gebonden door het medisch beroepsgeheim.

Conclusie

Je hebt geen enkele verplichting naar je werkgever toe om de reden van je arbeidsongeschiktheid mee te delen. Ook de controlearts zal hierover geen verslag uitbrengen.