Moet ik een vast bureau hebben als ik aan thuiswerk doe? Mag ik het huis verlaten?

"Ik mag één dag per week van thuis uit werken. Moet ik daarvoor een vast bureau hebben of mag ik zitten waar ik wil? En mag ik het huis verlaten?"
Het antwoord van Astrid Mertens, SD Worx

In principe komen de werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst een plaats van tewerkstelling overeen. Voor een thuiswerker is dit zijn eigen woning.

Indien de werknemer in de bedrijfslokalen van de werkgever wordt tewerkgesteld, is de nodige infrastructuur om arbeidsprestaties te kunnen verrichten aanwezig. Zo voorziet de werkgever voor een kenniswerker bijvoorbeeld een bureau met stoel, laptop, telefoon, internetaansluiting … en zijn er ruimtes om te vergaderen of mensen te ontvangen.

De organisatie van de werkplek thuis wordt overgelaten aan de thuiswerker zelf. Deze werkplek moet zodanig ingericht worden dat deze geschikt is voor het uitvoeren van de arbeidsprestaties. De ontbijttafel tijdelijk ombouwen tot een werkplek kan, maar zal moeten voldoen aan de wettelijke veiligheids- en gezondheidsvereisten. De werkgever dient hiervoor te verwijzen naar het in de onderneming geldend welzijnsbeleid.

De preventieadviseur kan schriftelijk advies geven over het inrichten van de werkplek. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de wetgeving m.b.t. veiligheid en gezondheid op de werkplek en kan dit ook controleren. Een controle van de werkplek thuis dient altijd vooraf aangekondigd te worden en is enkel mogelijk met een voorafgaand akkoord van de thuiswerker.

De thuiswerker organiseert zelf zijn arbeidsdag. De werkgever oefent bovendien geen rechtstreeks toezicht uit op de thuiswerker, waardoor deze zijn werkplek thuis kan verlaten. Dikwijls wordt met een thuiswerker afgesproken wanneer en op welke manier hij bereikbaar is voor collega’s en/of klanten.