Moet een werkgever zijn werknemers helpen stoppen met roken?

De werkgever is niet verplicht om de kosten te dragen die verbonden zijn aan het stoppen met roken. Hij moet ook geen acties ondernemen in dit verband (sensibilisering, informatie, coaching,).

Toch neemt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan dat tussenkomsten die de werkgever in dit verband doet, niet onderworpen zijn aan een socialezekerheidsbijdrage.

Als een werkgever hulp biedt bij het stoppen met roken (begeleidingsprogramma's, tussenkomst in nicotine-vervangproducten zoals speciale kauwgom of pleisters, enzovoort) moeten daarop geen sociale lasten betaald worden.

De RSZ beschouwt die kosten als kosten ten laste van de werkgever. De achterliggende redenering daarbij is dat de werkgever die acties ook in zijn eigen belang onderneemt. Voor de fiscus is het dus niet uitgesloten dat er op deze voordelen wel belastingen moeten worden betaald.

I.s.m. SD Worx