Moet de arbeidsdokter langskomen als ik klachten heb over mijn werkpost?

Net als ik, hebben verschillende collega's rugklachten, waarschijnlijk veroorzaakt door beeldschermwerk. Wat kan ik doen? Is de arbeidsgeneesheer verplicht een kijkje te komen nemen als ik klachten heb over mijn werkpost?

 

De arbeidsgeneesheer moet de resultaten van het medisch onderzoek van een werknemer linken aan de werkpost waar die persoon is tewerkgesteld.

Hij formuleert dan aanbevelingen of besluiten op basis van een onderzoek van de werksituatie ter plaatse of aan de hand van een lijst met de risicoposten die hem door de werkgever is bezorgd. De arbeidsgeneesheer hoort dus de werkpost te kennen.

Gezondheidsproblemen op je werk

Als je vermoedt dat je een gezondheidsprobleem hebt dat veroorzaakt wordt door je werk, kan je een afspraak maken bij de arbeidsgeneesheer.

Elke werknemer, of hij nu onderworpen is aan medische onderzoeken of niet, heeft het recht een arbeidsgeneesheer te raadplegen voor aandoeningen die gelinkt zijn aan de werkomstandigheden. Om een raadpleging te bekomen, volstaat het een aanvraag te doen bij de werkgever. Het is niet nodig je daarvoor te rechtvaardigen.

Na een grondig gesprek en een klinisch onderzoek zal de arbeidsgeneesheer, als hij het nodig of raadzaam acht, voorstellen om je werkpost te bekijken.

In de meeste gevallen kan je aan de hand van een aantal adequate tips je werkpost aanpassen aan je noden. In meer complexe gevallen kan de arbeidsgeneesheer een ergonomisch onderzoek van de werkpost uitvoeren.

Als de arbeidsgeneesheer vaststelt dat de klachten veelvuldig en terugkerend zijn, zal hij er misschien voor opteren meteen al een ergonomisch onderzoek uit te voeren van de werkpost van jou en je collega's. Na dit onderzoek zal hij zijn besluiten meedelen aan de werkgever.

Comité voor preventie en bescherming

Weet ook dat er in bedrijven van meer dan 20 werknemers eencomité voor preventie en bescherming bestaat. 

Een van de taken van dit comité is het onderzoek van klachten met betrekking tot het welzijn op het werk. Een andere taak van het comité is het formuleren van voorstellen die het welzijn van de werknemers verbeteren en het geven van advies bij de uitwerking van het jaarlijks actieplan en het vijfjaarlijks globaal plan.

i.s.m. Arista