Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Mindfulness bij conflicten met anderen

Mindfulness kan een grote hulp kan zijn in het omgaan met conflicten. Hoe meer je jezelf defensief opstelt bij een conflict, hoe moeilijker het wordt om een oplossing te vinden. Met gezag kan je je wil misschien wel opleggen aan anderen, maar op een dieper niveau blijft het conflict vaak bestaan. Vaak blijft zo'n conflict ook in je hoofd spoken, je bedenkt dan wat je nog had kunnen zeggen of doen. Meestal gebeurt dat vrij onbewust, wat ervoor zorgt dat je nooit echt rust vindt.


Door aandachtsoefeningen leer je zien hoe en wanneer je reageert op een conflictsituatie. Zolang je voelt dat de emotie de overhand heeft, wordt je interpretatie sterk verwrongen. Zelfs als je denkt dat je het bij het rechte eind hebt, zullen oordelende en emotioneel geladen woorden zelden goed aankomen. Dit besef leert je beter omgaan met conflictsituaties. Je leert je reactie uit te stellen tot je rustig en rationeel over de situatie kan oordelen.


Nicolai vertelde hoe hij geërgerd raakte toen zijn collega hem confronteerde met een onredelijk verzoek. Door zijn aandacht in de eerste plaats op zijn gevoelens te richten, kwam hij tot rust en realiseerde zich dat het beter was om niet onmiddellijk te reageren. In die situatie, zei hij achteraf, zou hij zonder de aandacht brokken gemaakt hebben. Hij reageerde niet onmiddellijk, maar richtte mijn aandacht op zichzelf. Achteraf kon hij zichzelf in alle rust afvragen ‘Hoe kan ik hier best mee omgaan? en een weloverwogen, rationeel antwoord formuleren.


Oefening: STAR (in relatie treden met anderen)


-Stop
-Tune in
-Ask
-Respond


I.s.m. Mindfocus