Mijn doktersbezoek kan enkel tijdens de werkuren. Behoud ik mijn loon?

Ik moet op doktersbezoek, maar kan mijn consultatie enkel plannen tijdens de werkuren. Ben ik gewettigd afwezig als ik toch ga? En behoud ik mijn loon dan?
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

Het is inderdaad mogelijk dat bepaalde medische onderzoeken alleen tijdens de werkuren kunnen plaatsvinden. Voor het antwoord op deze vraag moet je kijken naar de reden van het medische onderzoek.

Zwangerschapsonderzoeken

Als je zwanger bent mag je met behoud van loon afwezig zijn om op zwangerschapsonderzoek te gaan. Of je al dan niet vóór het doktersbezoek bent komen werken, speelt geen rol.

Wel moet je aan enkele voowaarden voldoen:

  • Je moet je werkgever vooraf op de hoogte brengen van je afwezigheid.
  • Op verzoek van de werkgever of op basis van de bepalingen van het arbeidsreglement of een cao moet je je afwezigheid rechtvaardigen aan de hand van een geneeskundig getuigschrift.

Andere medische onderzoeken

Voor andere medische onderzoeken geldt dat je geen recht hebt op afwezigheid noch recht op loon voor de verloren uren. Je zal dit dan moeten opvangen met een dagje verlof of inhaalrust. Je kan ook in onderling overleg met je baas beslissen om de gemiste uren op een andere ogenblik in te halen. Of je kan een dag onbetaald verlof of toegelaten afwezigheid aanvragen.

Als de behandelende arts tijdens het doktersonderzoek echter oordeelt dat je arbeidsongeschikt bent voor die periode (let op een gewoon onderzoek heeft meestal niet de arbeidsongeschiktheid tot gevolg), kan de werknemer door een attest van medische ongeschiktheid wel recht hebben op gewaarborgd loon.

Onderzoeken door de arbeidsgeneesheer

Onderzoeken door de arbeidsgeneesheer in het kader van het welzijn op het werk, kunnen wel tijdens de arbeidsuren plaatsvinden. Hier behoud je je recht op loon.

asset/32179