Mijn collega wordt gepest. Wat kan ik doen?

Je merkt dat een collega gepest wordt op het werk. Wat doe je? Hoe kan je hem helpen?

Luister

Merk je dat een collega op een ongepaste manier behandeld wordt door medewerkers of oversten, dan is de eerste stap hem een luisterend oor aan te bieden. Dat is belangrijk, je geeft je collega het gevoel dat hij er niet alleen voor staat en op jou kan rekenen.

Dat er iemand naar hem luistert, zal je collega ook duidelijker doen inzien wat er in feite met hem gebeurt. Je creeërt daardoor de nodige ruimte voor je collega. Hij zal de situatie even vanop een afstand kunnen overzien en rationeel nadenken over hoe hij met het probleem zal omgaan en hoe hij zich er tegen kan wapenen.

Spreek je ongenoegen uit

Zonder zelf in een netelige situatie terecht te komen, mag je gerust je afkeuring uiten over het ongepaste gedrag waarvan je getuige bent. Dat kan op het moment zelf, maar soms is het goed de situatie even af te wachten, er over na te denken en je ongenoegen dan op een correcte manier te uiten.

Stap naar je verantwoordelijke

Heb je het gevoel dat je zelf geviseerd zou kunnen worden wanneer je het opneemt voor je collega, stap naar je overste of de verantwoordelijke van de human resources en vraag hen om hulp. Zij dragen immers een verantwoordelijkheid voor de preventie van pestgedrag op het werk.

Vertrouwenspersoon

Niet iedereen gaat over tot die stap en men kan zich afvragen of zo'n vraag voor hulp wel voldoende gehoor krijgt. We raden je collega daarom ook aan naar de vertrouwenspersoon van je onderneming te stappen. Je collega kan ook contact opnemen met een preventieadviseur psychosociale aspecten, hetzij binnen de onderneming, hetzij van een externe dienst. Zowel de vertrouwenspersoon als de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn onderworpen aan het beroepsgeheim en kunnen geen stappen ondernemen zonder akkoord van degene die met een klacht zit. Dit gegeven vergemakkelijkt het bespreken van het probleem met een derde en het openstaan voor diens advies.