Mijn collega is ernstig ziek. Wat kan ik voor haar doen?

"Een collega vertelde me zopas dat ze ernstig ziek is. Hoe vang ik haar best op? Wat kan ik doen om haar te ondersteunen? Vertel ik er iets over tegen de baas en andere collega's, of beter niet?"
 

1. Luisteren, dat is het belangrijkste dat je voor je collega kunt doen. Gun hem de tijd en de ruimte om zijn verhaal te doen en zijn emoties te uiten. Voor emotioneel geladen gesprekken als deze spreek je beter af buiten de werkuren (bijvoorbeeld tijdens de middagpauze) en zelfs buiten de bedrijfsmuren.

2. Vragen stellen mag, maar respecteer de grenzen die je collega aangeeft.

3. Probeer hem/haar niet te overdonderen met goedbedoelde adviezen of mogelijke oplossingen/alternatieven.

4. Toon begrip en laat hem/haar weten dat je wil helpen en beschikbaar bent, al is het maar als luisterend oor.

5. Je kan hem ook wijzen op de rol die sommige personen binnen het bedrijf opnemen, zoals de leidinggevende, sociaal assistente, de arbeidsgeneesheer, hr-dienst en de vertrouwenspersoon, die naast het aanbieden van een luisterend oor eveneens kunnen doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties. Deze personen kunnen samen bekijken in welke mate de organisatie de zieke collega kan ondersteunen tijdens de uitoefening van de job (bijvoorbeeld deeltijds werken, flexibele werkuren, aangepast werk) dan wel tijdens het ziekteverlof.

6. Staat je collega erop dat het gesprek vertrouwelijk blijft, hou je er dan ook aan, hoe moeilijk dat ook is. Je kan hem/haar eventueel wel aanraden om het tegen zijn/haar direct leidinggevende te vertellen, maar het is zeker niet aan jou om dit door te briefen aan anderen binnen de organisatie. Enkel wanneer de ziekte een effect zou kunnen hebben op anderen, op de veiligheid dan wel een ernstige impact zou kunnen hebben op het functioneren van je collega, ben je verplicht dit te melden aan je werkgever. Denk bijvoorbeeld aan een buschauffeur met een ernstig drankprobleem, een hoogtewerker met hartproblemen, … . Ook in dit geval spreek je eerst je collega hierover aan met de vraag dat hij/zij dit zelf meldt, bij gebrek waaraan je genoodzaakt bent om de leidinggevende zelf te verwittigen.

7. Collegialiteit houdt in dat je je collega’s helpt en ondersteunt wanneer dat nodig is en rekening houdt met hun behoeften en belangen. Hierdoor lever je een positieve bijdrage aan de (werk)sfeer op de afdeling en binnen de organisatie.

I.s.m. SD Worx