Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Met pensioen gaan: slecht voor de gezondheid?

Je kijkt best niet al te reikhalzend naar je pensioen uit, want volgens een nieuwe studie zouden gepensioneerden sneller depressief worden en een grotere kans hebben op ziektes.

In het rapport ‘Work Longer, Live Healthier’ beschrijft de Engelse denktank Institute of Economic Affairs het resultaat van een grootschalig onderzoek bij 9.000 volwassenen tussen 50 en 70 jaar uit elf Europese landen.

Depressies, ongemakken en medicatie

Uit dat onderzoek blijkt dat de kans dat mensen hun eigen gezondheid als ‘zeer goed’ of ‘goed’ omschrijven 40% kleiner is na pensionering. De kans op een lichamelijke aandoening stijgt met 60%, net als de kans dat je medicatie moet gaan gebruiken. Ook je mentale gezondheid zou volgens de studie zwaar lijden onder je pensioen, aangezien de kans op een klinische depressie met 40% stijgt.

Ten slotte bleek ook dat wie al lang gepensioneerd is nog een pak slechter af is dan wie pas stopte met werken: bij wie dubbel zo lang met pensioen is, is de kans op een depressie 17% groter en de kans op een lichamelijke aandoening 22%. De auteurs stellen dat ze voor hun onderzoek alle andere factoren naast het pensioen die het resultaat zouden kunnen beïnvloeden geëlimineerd hebben.

“Werk langer”

Volgens hoofdonderzoeker Gabriel Sahlgren is met pensioen gaan zo’n danig drastische wending in iemands leven dat het meer stress met zich meebrengt dan gewoon blijven werken. Wie stopt met werken zou volgens Sahlgren grote kans maken om sociaal geïsoleerd te raken. Dat komt door het wegvallen van het contact met collega’s en vrienden. De gezondheid zou dan weer lijden onder het inkomensverlies en onder de verminderde lichamelijke beweging.

Sahlgrens besluit is dan ook duidelijk: “Uiteindelijk is het voor je gezondheid beter om langer te werken dan om met pensioen te gaan. De negatieve effecten van het pensioen zijn namelijk erg groot, zowel voor mannen als voor vrouwen.” Volgens zijn collega Philip Booth is langer werken niet alleen positief voor de gezondheid: “Het is gewoon ook noodzakelijk vanuit economisch standpunt”, zo stelt hij.

Controverse

Niet iedereen neemt de conclusies van de denktank Institute of Economic Affairs zomaar voor waar aan. Sommigen wijzen erop dat de denktank niet bepaald onafhankelijk genoemd kan worden, maar in opdracht werkt van politici die de pensioenleeftijd willen optrekken. Het Institute vermeldt in haar eigen rapport dat eerder onderzoek inderdaad heeft aangetoond dat pensionering geen of een positieve invloed heeft op de gezondheid, maar het schrijft die resultaten toe aan verkeerde onderzoeksmethodes.