Mag mijn baas mij ontslaan als ik zwanger ben?

Vanaf het moment dat je werkgever ingelicht is over je zwangerschap tot 1 maand na je bevallingsverlof ben je beschermd tegen ontslag omwille van je zwangerschap.

Die maand na het bevallingsverlof kan niet worden geschorst door ziekte of vakantie.

Geen carte blanche

Deze bescherming wil echter niet zeggen dat je gedurende die periode onschendbaar geworden bent en je lustig je gangetje kunt gaan op het werk.

Je baas kan je wel ontslaan om redenen die niets te maken hebben met je zwangerschap. Als hij kan aantonen dat je je werk niet meer naar behoren doet of dat je zonder toelating afwezig blijft, heeft hij wel degelijk gegronde reden tot ontslag.

Krijg je toch je ontslag, dan kan je van je werkgever eisen dat hij de redenen daarvoor op papier zet. Bovendien moet hij kunnen aantonen dat het ontslag geen verband houdt met je zwangerschap en moet hij daarvoor het bewijsmateriaal op tafel kunnen leggen.

Kan hij dat niet, dan moet er een forfaitaire vergoeding van 6 maanden brutoloon betaald worden. Deze vergoeding is niet onderworpen aan RSZ-bijdragen en is cumuleerbaar met een verbrekingsvergoeding of werkloosheidsuitkering.

Lees het volledige dossier over zwangerschap

I.s.m. SD Worx