Mag je thuisblijven als je kind ziek is?

"Onze zoon moest onlangs enkele dagen in het ziekenhuis blijven en mijn vrouw is twee werkdagen bij hem gebleven. Deze dagen werden afgehouden van haar salaris. Is dit correct? Heb ik niet sowieso elk jaar recht op 3 dagen betaald klein verlet?"
Het advies van Kathy Dillies, SD Worx

Je hebt niet sowieso recht op een aantal dagen betaald klein verlet per jaar. Een belangrijke voorwaarde voor klein verlet is dat de reden van afwezigheid tot een limitatieve lijst van gebeurtenissen behoort. Daarbij horen o.a.

  • je huwelijk of dat van een familielid,
  • geboorte of adoptie van een kind,
  • overlijden van een familielid,
  • het vormsel van een kind.

Lees hier de lijst met gebeurtenissen waarvoor klein verlet ingeroepen kan worden.

Familiaal verlof

Het feit dat jullie kindje ziek is, geeft dus geen recht op betaald klein verlet. Je hebt wel het recht om afwezig te blijven om dwingende redenen, het zogenaamde "familiaal verlof".

Dwingende redenen

Een dwingende reden wordt in de wet gedefinieerd als een niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die je dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist.

Dat betekent:

  • ziekte, ongeval of hospitalisatie van de partner of van een familielid wanneer deze onder hetzelfde dak woont,
  • ziekte, ongeval of hospitalisatie van een (schoon)kind of (schoon)ouder, zelfs wanneer deze niet bij je inwoont,
  • je bezittingen zijn ernstig beschadigd (bijvoorbeeld schade aan je woning door brand of natuurramp),
  • je moet verschijnen in een rechtszitting en je bent partij in het geschil.

Op vraag van je werkgever, moet je dit wel kunnen bewijzen aan de hand van gepaste documenten. Kijk ook of er hierover niets vermeld staat in het arbeidsreglement.

Je kan trouwens maximaal 10 arbeidsdagen per kalenderjaar thuisblijven wegens familiaal verlof.

In je sector of onderneming kunnen nog andere situaties als dwingende reden aangeduid zijn. Werk je deeltijds dan wordt dit maximum pro rata herrekend. Je werkgever moet in principe voor deze dagen geen loon betalen.

Geplande opname in het ziekenhuis

Indien de opname in het ziekenhuis gepland was, ging het om een 'te voorziene' gebeurtenis. In zo'n geval heeft de werknemer geen recht op familiaal verlof, maar is hij genoodzaakt enkele dagen vakantie op te nemen. Wat ook altijd kan, op voorwaarde dat de werkgever ermee akkoord gaat, is dat de werknemer enkele dagen onbetaald verlof neemt.

Conclusie

Hospitalisatie van je kind is een dwingende reden om thuis te blijven, op voorwaarde dat de hospitalisatie onvoorzien is. Je ontvangt voor deze afwezigheidsdagen geen loon. Klein verlet is in dit geval uitgesloten, want ziekte behoort niet tot de lijst van gebeurtenissen die recht geven op klein verlet.

i.s.m. SD Worx