Mag je thuis blijven als het te heet is op je werkplek?

De zomer is in 't land, dat is het minste wat je kan zeggen. Volgens de voorspellingen worden het de warmste dagen van het jaar. Voor wie het op zijn werkplek zonder airco moet stellen, wordt het wellicht weer puffen geblazen. Toch is je werkgever verplicht om bij deze hitte voorzorgsmaatregelen te nemen. Wat zegt het Algemeent Reglement voor de Arbeidsbescherming?

Vanaf welke temperatuur moet de werkgever ingrijpen?

Welke maximumtemperatuur er moet overschreden worden voor je werkgever moet ingrijpen, hangt af van het soort werk dat je uitvoert. De temperatuur wordt uitgedrukt op de WBGT-index (Wet Bulb Globe Temperature). Deze index houdt rekening met temperatuur én luchtvochtigheid en wordt gemeten met een nattebolthermometer. De maximaal toegelaten warme is voor:

  • Licht werk (= 150 Kcal/uur lichaamsinspanning): 29 WBGT, bijvoorbeeld 29°C met 100% luchtvochtigheid of 31°C met 75% luchtvochtigheid.
  • Halfzwaar werk (= 250 Kcal/uur lichaamsinspanning): 26 WBGT
  • Zwaar werk (= 350 Kcal/uur lichaamsinspanning): 22 WBGT, bijvoorbeeld 28°C met 75% luchtvochtigheid.

De temperatuur moet gemeten worden op de werkplek zelf, dus niet buiten. Bij werknemers die buiten werken, geldt de buitentemperatuur natuurlijk wel.

Welke maatregelen moet hij nemen?

Wordt de maximumtemperatuur overschreden, dan moet de werkgever volgende maatregelen nemen:

  • Werknemers die blootgesteld worden aan rechtstreekse zonnestralen krijgen individuele of collectieve beschermingsmiddelen. Het is aan de arbeidsgeneesheer om vooraf te bepalen welke beschermingsmiddelen aangewezen zijn (zonnebrillen, hoofddeksels, parasols, zonnecrème ...) en hoe ze gebruikt moeten worden.
  • De werkgever moet de werknemers voorzien van aangepaste frisdranken. Ook hier adviseert de arbeidsgeneesheer vooraf wat aangepaste frisdranken zijn.
  • De werkgever moet, binnen de 48 uur na de vaststelling van de overschrijding van de maximumtemperatuur, kunstmatige verluchting voorzien in de werklokalen.

Als de hinder na 48 uur blijft duren, moet de werkgever een systeem van beperkte aanwezigheid en van rusttijden invoeren. Naarmate de temperatuur stijgt, hebben de werknemers ook recht op langere pauzes. Zomaar beslissen thuis te blijven mag dus niet.

I.s.m. SD Worx