Mag je meer dan een keer tijdskrediet nemen?

Toen mijn kinderen tieners waren, heb ik gedurende een jaar tijdskrediet genomen. Nu zou ik graag nog eens een pauze inlassen. Kan dit?
 

Jazeker, er bestaan immers drie verschillende rechten op tijdskrediet, die je verspreid over de tijd kunt opnemen. Zo kan een werknemer die al één jaar voltijds of halftijds tijdskrediet opnam (al dan niet opgesplitst), nog 5 jaar loopbaanvermindering met 1/5 genieten (al dan niet opgesplitst). Eens de werknemer de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt, kan hij zijn prestaties nog verminderen tot 1/2de of met 1/5de tot aan zijn pensioenleeftijd.

1. Het recht op een voltijds of halftijds tijdkrediet

Het recht op een voltijds of halftijds tijdskrediet kan voor een maximumperiode van 1 jaar over de gehele loopbaan. Deze maximumduur is gemeenschappelijk: beide vormen, voltijds- en halftijds tijdskrediet, worden aangerekend op dit ene jaar.

Binnen het paritair comité kan bij cao beslist worden om de maximumduur van dit tijdskrediet te verlengen tot 5 jaar. Tenzij uitdrukkelijk verboden in een sectorale-cao, kan deze verlenging eveneens overeengekomen worden in een ondernemings-cao. Het is mogelijk dit recht op te splitsen in de tijd, mits het respecteren van een minimumperiode van 3 maanden per opname.

Meer uitleg over de voorwaarden.

2. Het recht op 1/5de-loopbaanvermindering

Het recht op een loopbaanvermindering met 1/5 voor een maximumperiode van 5 jaar over de gehele loopbaan. Het is mogelijk dit recht op te splitsen in de tijd, mits het respecteren van een minimumperiode van 6 maanden per opname.

Meer uitleg over de voorwaarden.

3. Bijzonder recht op loopbaanvermindering vanaf 50 jaar

Het bijzonder recht voor werknemers van 50 jaar en ouder op een vermindering van de arbeidsprestaties onder de vorm van 1/5 loopbaanvermindering of 1/2 loopbaanonderbreking.

Meer uitleg over de voorwaarden.

Lees ook:
- Welke uitkeringen of premies krijg je bij tijdkrediet?
- Mag je baas je ontslaan als je tijdskrediet neemt?
- Moet je je bedrijfswagen indienen?

I.s.m. SD Worx