Mag je baas je verlofaanvraag weigeren?

Mijn baas weigert mij mijn verlof te laten opnemen tijdens de periode die ik wil. Kan hij dit zomaar doen? Wat zijn mijn rechten?
Het antwoord van Kristiaan Andries, SD Worx

Je vakantie leg je vast in gemeenschappelijk overleg met je werkgever. Toch moeten beiden  partijen in het kader van  de opname van vakantie een aantal richtlijnen respecteren. 

Eerst en vooral is het mogelijk dat op sector of ondernemingsvlak de jaarlijkse vakantie vastgelegd wordt. In zo’n geval moet je de opgelegde data respecteren. Het meest gekende voorbeeld is de bouwsector. Voor deze arbeiders worden een aantal dagen collectief vastgelegd.

Bovendien is het mogelijk dat het arbeidsreglement zelf een aantal spelregels voorziet in verband met de opname (aanvraagtermijn voor vakantie, voorrangsregels,….). De regels in het arbeidsreglement zijn bindend voor zowel werknemer als werkgever.

Bestaat er geen regeling op sector-  of ondernemingsvlak, dan geldt de algemene regel  dat de data van de vakantieperiodes in onderling overleg tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd. Er is dus geen sprake van verplichtingen op te leggen aan de één of andere partij.

Bij het overleg moeten een aantal regels gerespecteerd worden:

  • aan gezinshoofden wordt de vakantie bij voorkeur toegekend tijdens de schoolvakantie
  • aan de werknemer moet een ononderbroken vakantieperiode van 2 weken tussen 1 mei en 31 oktober worden gewaarborgd (3 weken voor jongeren beneden 18 jaar). Er moet in elk geval een ononderbroken vakantieperiode van 1 week worden gegarandeerd
  • buiten deze 'hoofdvakantie' moeten de toekenningsmodaliteiten van die aard zijn dat de globale aan de productie bestede tijd maximaal wordt gevrijwaard. Indien mogelijk moeten deze vakantiedagen opgenomen worden tijdens periodes van afnemende activiteit of naar aanleiding van gewestelijke, plaatselijke of andere feestdagen. In principe kunnen geen halve dagen verlof opgenomen worden.

Kom je niet tot een akkoord met de werkgever over de periode van je vakantie, dan kan je :

  • de Sociale Inspectie vragen te bemiddelen. Opgelet de sociale Inspectie kan niet éénzijdig een beslissing opleggen.
  • je wenden tot de arbeidsrechtbank om je rechten af te dwingen.

Uiteraard zijn dit redmiddelen. Gezond verstand en overleg leiden meestal tot betere oplossingen.  Het feit dat je geen akkoord bereikt met de werkgever betekent niet dat men zelf zijn vakantie eenzijdig mag vastleggen en afwezig blijven van het werk.