Mag je baas een tatoeage of piercing verbieden?

"Ik zou graag een draak op mijn armen laten tatoeëren, maar mijn vriendin waarschuwt me dat mijn baas me hiervoor kan ontslaan? Klopt dat?"

Alleen als hij goed redenen heeft, kan je werkgever een verbod opleggen voor zichtbare tatoeages of piercings. “De werkgever heeft bijvoorbeeld het recht het dragen van piercings te verbieden vanuit veiligheid- of gezondsheidsoverwegingen. Zo mogen werknemers die voedsel bereiden, geen piercings (of sieraden in het algemeen) dragen omwille van hygiënische redenen. Dat verbod geldt evenzeer voor werknemers die met machines werken, voor verpleegsters, enzovoort."

Verbod moet redelijk zijn

Het dragen van tatoeages of piercings verbieden omwille van een bepaalde stijl of imago van de onderneming is minder vanzelfsprekend. Sofie Bontinck van het advocatenkantoor Laga: “In het algemeen heeft een werkgever het recht om aan zijn werknemers bepaalde normen op te leggen die relevant zijn voor de uitvoering van hun werk, zoals regels over het uiterlijk en de kledij. Meestal zal hij die voorschriften in het arbeidsreglement zetten of in een apart reglement. Op die manier weten de werknemers duidelijk wat kan en niet kan.”

Deze voorschriften moeten wel steunen op objectieve redenen, zoals de economische  of commerciële belangen van de onderneming. Daarnaast moet elk verbod redelijk zijn en in relatie staan met het werk. Advocaat Kitty Vinck: “Moet de werknemer de onderneming vertegenwoordigen? Staat hij in contact met de klanten? In welke sector is hij actief? Zo is het verbod tot het dragen van zichtbare tatoeages of piercings gemakkelijk te verantwoorden voor een handelsvertegenwoordiger of winkelbediende die in direct contact met klanten staat, maar veel minder voor een kantoorbediende die nooit contact heeft met het publiek.”

In samenwerking met advocatenkantoor Laga