Mag ik zoals Steve Jobs komen werken tijdens mijn ziekteverlof?

Maandag was weer een hoogdag voor de vele fans van technologiebedrijf Apple. Onder luid applaus stelde topman Steve Jobs immers de nieuwe dienst iCloud voor. Niets nieuws onder de zon, de man is namelijk zodanig met het merk Apple verbonden dat hij altijd persoonlijk de belangrijke productpresentaties op zich neemt.

Toch is er deze keer één opmerkelijke kanttekening te maken: Jobs is sinds januari dit jaar met ziekteverlof en kwam dus werken terwijl hij eigenlijk arbeidsongeschikt is.

Geen attest

Kan dit zomaar? Mag je als zieke prestaties leveren voor je werkgever en dus het werk vroeger hervatten? Pascaline Lieven, Legal Expert bij HDP-AristA geeft tekst en uitleg:

“Een werknemer mag inderdaad vroeger terug aan het werk gaan en dit zonder dat hij een attest moet kunnen voorleggen waarin staat dat hij opnieuw arbeidsgeschikt is. Een werkgever heeft ook het recht niet om dit attest op te vragen én hij is verplicht om werk te verschaffen aan zijn werknemer.”

Toch zijn er twee gevallen waarbij een onderzoek bij de arbeidsgeneesheer in het kader van een werkhervatting wél mogelijk is:

1. Onderzoek bij werkhervatting voor werknemers die tewerkgesteld zijn in bepaalde risicofuncties.
2. Raadpleging van de arbeidsgeneesheer voor werknemers die meer dan vier weken arbeidsongeschikt zijn.

Aangezien Jobs al sinds januari thuis zit, kan het wel zijn dat hij dus een onderzoek bij de bedrijfsarts heeft moeten ondergaan. In elk geval zal zijn werkhervatting vooraf grondig doorgesproken zijn met zijn werkgever.

Tijdig verwittigen

Werknemers in ziekteverlof doen er wel goed aan om tijdig hun werkgever in te lichten over hun plannen om terug te komen werken, zo waarschuwt Pascaline Lieven. “In het kader van de arbeidsongevallenverzekering is het aangewezen dat een werknemer minstens één dag op voorhand zijn werkgever waarschuwt dat hij zal terugkeren. Op die manier vermijdt men eventuele discussies over een ongeval die de werknemer zou kunnen overkomen op weg naar het werk …”