Mag ik zelf kiezen wanneer ik thuiswerk?

Mag wie recht heeft op thuiswerk zelf de dag thuiswerk kiezen? Heb ik het recht om aan thuiswerk te doen als er een treinstaking is?
Het antwoord van Astrid Mertens, SD Worx

In principe is de werkgever verplicht de werknemer te werk te stellen op de wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen. Deze overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk, tenzij het een arbeidsrelatie betreft waar een geschrift verplicht is (bijvoorbeeld bij een studentenovereenkomst). De arbeidsplaats wordt in principe opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Wat is het?

Thuiswerken betekent dat de prestaties in het kader van de arbeidsovereenkomst op een plaats buiten de onderneming worden geleverd, dikwijls met behulp van informatietechnologie (internet, e-mail, ..). De plaats van de tewerkstelling kan zich bevinden in de woning van de werknemer of op elke ander plaats gekozen door de werknemer.

Het thuiswerken heeft een vrijwillig karakter voor zowel de werknemer als de werkgever. Geen van beide partijen kan ertoe verplicht worden thuiswerken te aanvaarden. Thuiswerken is dus slechts mogelijk mits akkoord van de werkgever.

De regels

De modaliteiten van het thuiswerken zijn sterk bedrijfsgebonden en worden dikwijls in een policy omschreven. Bij regelmatig thuiswerken  is het aan te raden de frequentie van het thuiswerken en eventueel de dagen waarop de werknemer zal thuiswerken op te nemen in de arbeidsovereenkomst of een addendum.

Wordt er eerder occasioneel thuisgewerkt (bijvoorbeeld ingeval van een treinstaking of zware sneeuwval), zal men moeten terugvallen op de richtlijnen die hierover gelden binnen het bedrijf. Dit alles in de veronderstelling dat de functie zich leent tot thuiswerken en dat de nodige faciliteiten voorhanden zijn om thuis te werken.

Het is niet mogelijk om zelf de dag te kiezen waarop je thuiswerkt, tenzij een addendum of policy je als werknemer de vrijheid geeft het thuiswerken volledig zelf te organiseren. Het is de werkgever toegestaan om op grond van objectieve, arbeidsorganisatorische redenen aan bepaalde functies het thuiswerken te ontzeggen. Hij kan de werknemer ook vragen een geplande thuiswerkdag te verplaatsen.

I.s.m. SD Worx