Mag ik thuisblijven bij stormschade aan mijn huis?

In het geval van een beschadigde woning door storm- of waterschade kan een werknemer verlof om dringende redenen opnemen. Dit gaat om onbetaalde afwezigheid van maximaal 10 dagen per jaar.

Redenen

De reden moet een niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis zijn die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, en dit voor zover de aanwezigheid op het werk de tussenkomst van de werknemer onmogelijk maakt.

Zo kunnen bijvoorbeeld ziekte of hospitalisatie van je kind aanleiding geven tot verlof om dringende redenen. Ook bij schade door een natuurramp kan een werknemer onbetaald verlof nemen om zijn zaken op orde te krijgen.

Geen klein verlet

Let op, voor dit soort gebeurtenissen kan een werknemer geen “klein verlet” inroepen, waarbij je het recht hebt om één of meerdere dagen afwezig te zijn zonder verlies van loon. De lijst van gebeurtenissen waarbij klein verlet wél ingeroepen is bij wet vastgelegd. De lijst kan je hier raadplegen. Onder andere een huwelijk van je kind, overlijden van een naast familielid of bijwonen van een familieraad zijn opgenomen.