Mag ik freelance-opdrachten uitvoeren als ik arbeidsongeschikt ben?

"Ik ben momenteel arbeidsongeschikt en mag dus niet gaan werken bij mijn gewone werkgever.  Is het wel toegestaan om tijdens deze periode als freelancer kleine opdrachten uit te voeren voor andere werkgevers?"
Het antwoord van Chantal Vekemans, SD Worx

De term arbeidsongeschiktheid is geen éénduidig begrip en heeft een andere inhoud naargelang de wetgeving die het begrip omschrijft.  In het arbeidsrecht wordt het begrip ‘arbeidsongeschiktheid’ gedefinieerd als zijnde ‘de onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten door ziekte of ongeval’ (zie artikel 31 Arbeidsovereenkomstenwet).

Deze wet bepaalt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst wordt door deze onmogelijkheid van de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval. De arbeidsongeschiktheid wordt getoetst aan de overeengekomen arbeid zoals gestipuleerd in de arbeidsovereenkomst.  

Het feit dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is door arbeidsongeschiktheid heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat het de werknemer verboden is om een andere activiteit te verrichten die verschillend is van de overeengekomen arbeid zoals bepaald in zijn arbeidsovereenkomst.

Dit kan tot gevolg hebben dat men in geval van cumul van twee beroepsactiviteiten op eenzelfde ogenblik arbeidsongeschikt kan zijn voor de ene functie terwijl men toch arbeidsgeschikt kan zijn voor het uitoefenen van een andere functie. Hierbij moet er wel worden opgelet dat de arbeid waarvoor de werknemer nog wél geschikt is, een ander karakter heeft dan de overeengekomen arbeid waarvoor hij arbeidsongeschikt is. Zo niet kan moeilijk worden volgehouden dat de werknemer effectief arbeidsongeschikt is voor de overeengekomen arbeid. Bovendien mag de uitoefening van de andere activiteit niet tot gevolg hebben dat de arbeidsongeschiktheid hierdoor kan verergeren of dat de genezing hierdoor langer zal duren. 

Concreet: of je nu nog je kleine freelance-opdrachten kan uitoefenen is een feitenkwestie, die afhangt van de aard van je werk in het kader van je overeengekomen arbeid en van de aard van je freelance-opdrachten.