Mag ik de laptop van mijn werk ook voor persoonlijke zaken gebruiken?

"Ik heb van mijn werkgever een laptop gekregen die ik ook mee naar huis mag nemen. Mag ik daar dan bijvoorbeeld ook eigen software op installeren, muziek mee downloaden en films bekijken?"
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

Policy of gebruiksovereenkomst

Meestal zal een werkgever die een laptop ter beschikking stelt van zijn werknemers, het gebruik hiervan regelen in een gebruiksovereenkomst of in een policy.

Zo kan de werkgever bij voorbeeld volgende zaken regelen:

  • De verantwoordelijkheid voor het in goede staat, en operationeel houden van de laptop
  • De beveiliging met een toegangscode
  • Het zakelijk gebruik van de laptop en het eventueel toegelaten aandeel van het privégebruik
  • De voorschriften over het gebruik van de laptop

De werkgever kan, vanuit het werkgeversgezag, verbieden om eigen software te installeren, muziek te downloaden of films te bekijken. Als dat het geval is, moet je deze verbodsbepaling uiteraard naleven.

Geen policy of gebruiksovereenkomst

Als het gebruik van de ter beschikking gestelde laptop niet is geregeld in een gebruiks-overeenkomst of in een policy, of als de overeenkomst of policy niets voorziet omtrent het genoemde privégebruik, dan moet je je laptop gebruiken als “een goed huisvader”. Het materiaal dat je werkgever je ter beschikking stelt, moet je immers steeds in goede staat teruggeven.

Privégebruik is dan in principe toegestaan voor zover dit redelijk en beperkt is en geen schade veroorzaakt of toebrengt aan de laptop. Evenmin mag het zakelijk gebruik van de laptop hierdoor negatief beïnvloed worden. Het privégebruik moet uiteraard buiten de werkuren gebeuren.

Conclusie

Om te weten of je op een laptop van het werk eigen software mag installeren, muziek downloaden of films bekijken, moet je altijd in eerste instantie nagaan wat de afspraken binnen de onderneming zijn. Zijn hieromtrent geen afspraken, dan is beperkt privégebruik, dat geen schade toebrengt aan het professioneel gebruik of aan de laptop zelf, toegelaten.