Mag ik alcohol drinken tijdens de werkuren?

Een collega is jarig. Mag ik tijdens de werkuren een glas wijn drinken om dat te vieren of niet? Hoe zit het als mijn baas tijdens de werkuren een feestje organiseert ? Mag ik dan alcohol drinken? En als het feestje na de werkuren plaatsvindt, moet mijn baas er dan voor zorgen dat we veilig thuis raken na het drinken?
Het advies van David Seghers, SD Worx

De sociale partners hebben in 2009 een CAO gesloten met betrekking tot een preventief alcohol- en drugsbeleid in alle ondernemingen (CAO nr. 100 van 1 april 2009).

Elke werkgever is sinds 1 april 2010 verplicht om een alcohol - en drugspreventiebeleid te hebben. Er zijn twee fases:

  • in een eerste fase moet de werkgever de uitgangspunten en doelstellingen van zijn beleid bepalen en een beleids- of intentieverklaring uitwerken;
  • indien uit de beleidsverklaring zou blijken dat er nog meer maatregelen (regels m.b.t. beschikbaarheid van alcohol, werkgerelateerd gebruik van alcohol op het werk e.d.) nodig zijn voert hij dit uit in een tweede fase.

De eerste fase is verplicht voor elke werkgever. Zijn beleids- of intentieverklaring wordt in het arbeidsreglement ingevoerd zonder de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement te volgen. Het resultaat van de verdere uitwerking van zijn beleidsverklaring wordt ingevoerd in het arbeidsreglement via de gewone procedure tot wijziging ervan. 

Een sluitend antwoord op deze vragen geven is niet zo evident. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe ver de werkgever gegaan is bij het uitwerken van zijn alcohol- en drugspreventiebeleid. Als de werkgever gekozen heeft voor nultolerantie op het werk, is het uit den boze dat een werknemer tijdens de werkuren een glas wijn drinkt. Als de werkgever dan zelf een feest geeft moet hij ervoor zorgen dat er geen alcohol wordt geschonken.

Bestaat er geen uitgewerkte procedure (alleen de eerste fase werd  uitgevoerd) dan is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om alles in goede banen te leiden.

Maak duidelijke afspraken. Zorg ervoor dat je na een feest zelf veilig thuis geraakt of duid een BOB aan, tenzij de werkgever voor alternatieven gezorgd heeft...