Mag een zwangere werkneemster een extra pauze nemen?

De wetgeving voorziet verschillende beschermingsmaatregelen voor een zwangere werkneemster. Deze maatregelen beschermen de werkneemster tijdens de zwangerschap en de bevalling, en tijdens de periode van lactatie. De maatregelen gaan van bescherming tegen ontslag tot onderbreking van de arbeid wanneer bepaalde risico’s worden vastgesteld. Maar mag de zwangere werkneemster ook wat meer pauzes nemen omwille van haar zwangerschap?
Het antwoord van Johan Van Middel, legal expert bij HDP-AristA

De pauze, algemeen

Volgens de arbeidswet mogen de werknemers niet langer dan 6 uur aan één stuk werken. Dit betekent dat de werkgever een pauze moet voorzien als iemand langer dan 6 uur wordt tewerkgesteld. De duur en de nadere regels voor de toekenning  van deze pauzes zijn terug te vinden in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement van een onderneming. Bij het ontbreken van een dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst geldt de regel dat de werknemer minstens een kwartier pauze moet worden toegekend, ten laatste op het ogenblik waarop de duur der prestaties 6 uren heeft bereikt. Voor de zwangere werkneemster bestaan hier geen afwijkingen.  Zij heeft dus geen recht om een extra pauze te vragen aan de werkgever.  Deze laatste kan hierin wel vrijwillig toestemmen.

Borstvoedingspauzes?

Sinds 2002 hebben werkneemsters het recht om gedurende 7 maanden na de geboorte tijdens de werkuren een pauze te nemen om bijvoorbeeld af te kolven. In uitzonderlijke gevallen (die te maken hebben met de gezondheidstoestand van het kind) kan deze periode verlengd worden tot 9 maanden.

Concreet betekent dit dat men recht hebt op 1 uur (of 2 x ½ uur) borstvoedingspauze per dag als men minstens 7,5 uur per dag effectief werkt (werkneemsters die minimum 4 uur per dag werken hebben recht op een pauze van een halfuur). De duur van de pauzes is inbegrepen in de totale arbeidsduur van die dag.  De pauze wordt niet betaald door de werkgever.  De werkneemster heeft wel recht op een vergoeding ten laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De werkneemster die gebruik wenst te maken van het recht op borstvoedingspauzes zal een akkoord moeten krijgen van de werkgever over de tijdstippen waarop de pauzes kunnen worden genomen.

I.s.m. HDP-AristA