Kinderopvang: welke zijn de mogelijkheden?

Als je alletwee uit werken gaat en je carrière wilt combineren met een gezin, doe je er goed aan op zoek te gaan naar de juiste opvang. Geen probleem als de grootouders staan te springen om op je spruit te passen, maar wat zijn de andere opties? 

- Kinderdagverblijven: de crèches en de peutertuinen. Het voornaamste verschil tussen beiden is de leeftijd van de
kinderen die worden opgenomen. In een peutertuin kunnen kinderen tussen 18 maanden en 3 jaar voor dagopvang  terecht, terwijl een crèche openstaat voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

- Particuliere opvanginstellingen organiseren opvang op zelfstandige basis en nemen meer dan 5 kinderen onder de 6 jaar op. Particuliere opvanginstellingen met een attest van toezicht van Kind en Gezin voldoen aan een aantal basisvoorwaarden, waardoor de minimale kwaliteit van de opvang gewaarborgd is.

- Buitenschoolse opvang: iedereen, uitgezonderd onmiddellijke familieleden, die op bestendige wijze opvang biedt aan kinderen van 0 tot 12 jaar, is verplicht dit te melden aan Kind en Gezin. Als men zich niet meldt krijgt men een administratieve sanctie.Voor buitenschoolse opvang gaat het hier om opvang bij opvanggezinnen en kinderdagverblijven, opvang georganiseerd door een IBO (initiatieven voor buitenschoolse opvang) en opvang georganiseerd door de school.

- Dienst voor opvanggezinnen bestaat uit een groep opvanggezinnen die administratief en inhoudelijk begeleid en ondersteund worden door een maatschappelijk assistent(e), sociaal verpleegkundige of een andere A1-gekwalificeerde. Een opvanggezin dat aangesloten is bij een dienst kan maximaal 4 kinderen voltijds in dagopvang opnemen, maar nooit meer dan 8 tegelijkertijd, waardoor de opvang persoonlijk en kleinschalig blijft.

- Particuliere opvanggezinnen mogen maximaal 7 kinderen onder de 12 jaar opnemen, waarvan 5 onder de 6 jaar. Particuliere opvanggezinnen met een attest van toezicht van Kind en Gezin voldoen aan een aantal voorwaarden, waardoor de minimale kwaliteit van de opvang gewaarborgd is.

Als je meer wilt weten over deze mogelijkheden kan je altijd terecht bij Kind en Gezin.