Kind in het ziekenhuis = een week betaald verlof

Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) werkt aan een regeling waarbij een werknemer een week betaald verlof kan opnemen wanneer zijn of haar kind in het ziekenhuis wordt opgenomen. Het verlof zou kunnen verlengd worden met één week.

Het verlof zal wel alleen kunnen opgenomen worden als het gaat om een zware medische ingreep, waarbij de behandelende arts oordeelt dat elke vorm van sociale, familie en emotionele bijstand en verzorging noodzakelijk is. Ook zullen alleen personen die een bijzondere band met het kind hebben, zoals ouders, pleegouders en grootouders, hiervan gebruik kunnen maken.

Op dit moment is hospitalisatie van een kind een dwingende reden om thuis te blijven, op voorwaarde dat de hospitalisatie onvoorzien is. De werknemer ontvangt voor deze afwezigheidsdagen geen loon en kan maximaal 10 dagen per jaar van dit soort familiaal verlof opnemen.

Aan de andere kant bestaat er op dit moment ook het verlof voor palliatieve zorgen, een vorm van tijdskrediet. Dit verlof laat toe om een maand verlof te nemen, of (voor voltijdse werknemers) om deeltijds te gaan werken. Deze regeling zal aangepast worden zodat ouders geen volledige maand verlof moeten nemen, en een week verlof mogelijk wordt.

De nieuwe vorm van verlof voor ouders met zieke kinderen zal 150.000 euro kosten en zal op de volgende ministerraad, de laatste van het jaar, goedgekeurd worden. Na de parlementaire vakantie (die duurt tot 9 oktober) kan de regeling dan 'echt' in voege treden.