Kan mijn werkgever mij verplichten mijn baard af te scheren?

Sinds kort heb ik een baard laten groeien, maar mijn werkgever vindt dit niet gepast. Kan hij mij verplichten om hem af te scheren? Wat met andere uiterlijke kenmerken?
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

Sommige werkgevers verlangen van de werknemers dat zij zich op een bepaalde wijze kleden of stellen regels over hoe zij er moeten uitzien. Zo worden piercings of tattoos soms verboden, of worden regels opgelegd met betrekking tot het uiterlijk.

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn: bedrijfscultuur, veiligheid en hygiëne, herkenbaarheid, imago, ...

Het recht op persoonlijke ontplooiing van de werknemer kan soms botsen met het werkgeversgezag van de werkgever.      

Het werkgeversgezag van de werkgever                             

Op basis van het werkgeversgezag kan de werkgever in het arbeidsreglement bepaalde regels opleggen omtrent het uiterlijk van de werknemers.

Zo kan het verantwoord zijn dat een werkgever loshangende haren verbiedt (veiligheid) of een verzorgd voorkomen van de werknemers eist (o.a. netjes getrimde baard).

Deze voorschriften zullen kaderen in een bepaalde bedrijfscultuur of zullen van belang zijn voor de veiligheid of de hygiëne.

De persoonlijke ontplooiing van de werknemer                                                                              

De privacy van de werknemer omvat ook zijn persoonlijke ontplooiing.

Inperkingen van de privacy zijn mogelijk onder bepaalde voorwaarden:

  • De inperking moet wettelijk verantwoord zijn (bij voorbeeld veiligheidsvoorschriften);
  • Er moet een gerechtvaardigd doel nagestreefd worden (bij voorbeeld de veiligheid van de werknemers);
  • De inmenging moet proportioneel zijn (niet meer dan nodig).

Conclusie

Of de werkgever mag eisen dat zijn werknemer zijn baard afscheert of niet, hangt af van de voorschriften die gelden in de onderneming en van de concrete omstandigheden.

De privacy (persoonlijke ontplooiing) van de werknemer zal moeten afgewogen worden tegen het werkgeversgezag van de werkgever.