Kan mijn werkgever mij verbieden om mijn kantoor te versieren?

"Ik vind mijn bureau vrij ongezellig en zou dit graag opfleuren met een paar foto's van mijn familie, een poster van mijn favoriete film en andere persoonlijke spullen. Mag dit of kan mijn werkgever dit verbieden?"
Het antwoord van David Seghers, SD Worx

Basiseisen arbeidsplaatsen

De Welzijnscodex bevat sinds 15 november 2012 de basiseisen waaraan arbeidsplaatsen of werkplekken moeten voldoen. De afmetingen van het vrije, ongemeubileerde oppervlak van de werkplek, de oppervlakte, de hoogte van de lokalen worden onder meer bepaald in deze wettekst. De Welzijnscodex bevat weliswaar geen verbod om je kantoor te versieren met posters en andere persoonlijke spullen. De werkgever is wel verplicht om de modaliteiten van het onderhoud van de werkplekken vast te leggen, om elk risico voor het welzijn van de werknemers te voorkomen. De werkgever vraagt het voorafgaand advies van het Comité voor preventie en bescherming op het werk over dergelijke maatregelen.

Om aan deze verplichting te voldoen kan de werkgever via een policy of het arbeidsreglement bepalen dat elke werknemer ’s avonds zijn of haar bureau  volledig opgeruimd achterlaat om zo het werk van de kuisploeg vlot te laten verlopen. Dit is het clean desk-principe.

Het 'Nieuwe werken'

Het clean desk-principe vindt  ook zijn ingang in het 'Nieuwe werken' en het plaatsonafhankelijk werken.  Werknemers hebben geen vaste werkplek meer in de onderneming, maar ze beschikken over een aantal flexplekken. Elke ochtend kunnen ze dus kiezen waar ze de rest van de dag zullen werken. De werkgever zal via een policy of het arbeidsreglement de spelregels bepalen van dit 'Nieuwe werken'. Daarin zal hij onder meer opnemen dat de werknemers het bureau elke dag opgeruimd moeten achterlaten, zodat de volgende dag iemand anders op deze flexplek kan werken. In die context is het ook niet aangewezen om veel persoonlijke attributen op de werkplek achter te laten.

Beperkende regels

Het is ook perfect mogelijk dat de werkgever een aantal regels bepaalt die afhankelijk zijn van de plaats waar je werkt of de functie die je hebt. Het gaat hierbij vooral om de plaatsen of functies waardoor werknemers direct in contact komen met (potentiële) klanten. Denk daarbij aan de werkplek waar een onthaalmedewerker werkt. Het spreekt voor zich dat hij of zij de werkplek slechts beperkt zal kunnen versieren met persoonlijke zaken. De werkgever kan via een policy of het arbeidsreglement bijvoorbeeld verbieden persoonlijke foto’s zichtbaar op te hangen. Een opgeruimd en neutraal bureau zorgt voor een professionele uitstraling.

Conclusie

Als de werkgever helemaal niets bepaald heeft, dan mag je in principe je werkplek versieren met persoonlijke spullen. Zorg er wel voor dat het niet te storend is voor je werkomgeving en collega’s. Het staat de werkgever vrij om regels te bepalen voor het goed gebruik en onderhoud van de middelen en de werkplek die hij jou ter beschikking stelt.