Kan mijn werkgever eisen dat ik mijn vakantie afzeg?

Ik heb een paar maanden geleden afgesproken dat ik in april drie weken vakantie opneem. Mijn werkgever heeft hiermee ingestemd. Twee weken voor mijn vertrek heeft hij me verzocht mijn vakantie af te zeggen omdat hij me dringend nodig heeft in het bedrijf. Kan mijn werkgever eisen dat ik mijn vakantie afzeg?
Bart Pollentier

In de mate dat er in de sector of ondernerneming geen vakantiedata worden vastegelegd, bepalen werkgever en werknemer onderling wanneer de vakantie wordt opgenomen.

Het criterium “redelijkheid” speelt hier een belangrijke rol. Het is redelijk wanneer een werkgever ruime tijd op voorhand meedeelt dat vakantie op een bepaald ogenblik moeilijk ligt.

De kaarten liggen evenwel anders indien een werkgever luttele weken voor de vakantie meedeelt dat de werknemer zijn geplande – en vaak geboekte – vakantie niet mag opnemen. In vele gevallen zal zo’n verzoek van de werkgever als onredelijk worden bestempeld.

De vakantiereglementering voorziet verder in een aantal richtlijnen in verband met de mogelijkheden van opname van de vakantie. Ik geef er enkele aan.

  • Aan gezinshoofden ( = personen met kinderen ) wordt de vakantie bij voorkeur toegekend tijdens de schoolvakantie.
  • De werknemer moet de mogelijkheid krijgen om binnen de periode van 1 mei tot 31 oktober twee weken ononderbroken vakantie te nemen. Voor werknemers jonger dan 18 jaar zijn dat drie weken. Een ononderbroken vakantieperiode van een week moet in ieder geval worden gewaarborgd.

Indien werkgever en werknemer geen overeenstemming bereiken, kan de arbeidsrechtbank de knoop doorhakken.

 

i.s.w. met SD Worx

 

 

 

Tekst: Bart Pollentier