Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Kan mijn baas mij verplichten om na het werk naar een receptie te gaan?

"Kan mijn werkgever mij verplichten om mee te gaan naar een sociale activiteit met het werk (bv. etentje, receptie, film- of theatervoorstelling …) als deze buiten de normale werkuren valt? Wat als ik een ongeval heb op weg van of naar deze activiteit? Telt dit als arbeidsongeval?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

Vrijblijvend?

Wanneer de activiteit plaatsvindt buiten de normale werkuren (vb. in het weekend) en buiten je contractuele verplichtingen valt, kan je werkgever je in principe niet verplichten om hieraan deel te nemen. Over de tijd die buiten je contractuele verplichtingen valt, beschik jij vrij. Uiteraard moet je voor jezelf wel uitmaken of het opportuun is om niet deel te nemen aan de activiteit, maar dat is een andere kwestie …

Beslis je toch om mee te gaan, omdat je je moreel verplicht voelt, en overkomt je een ongeval op weg naar de activiteit, is er dan sprake van een arbeidsongeval?  

Arbeidsongeval?

Als arbeidsongeval kan niet alleen een ongeval op het werk in aanmerking komen, maar ook een ongeval op de weg naar en van het werk. Met de weg bedoelt men het normale traject dat je aflegt van je verblijfplaats naar je werkplaats en omgekeerd.

De vraag is natuurlijk of een ongeval op het traject van je verblijfplaats naar de activiteit en bovendien buiten het kader van je contractuele verplichtingen een arbeidsongeval kan uitmaken?

Of je nu al dan niet vrijblijvend deelneemt aan de activiteit doet niks ter zake. In de rechtspraak werd reeds geoordeeld dat de deelname aan de activiteit door de werkgever georganiseerd, inhoudt dat je je ter beschikking stelt van de werkgever. Je staat m.a.w. onder gezag van de werkgever wanneer je deelneemt aan de activiteit, zelfs wanneer je aanwezigheid slechts volgt uit een morele verplichting.

Bovendien wordt het begrip ‘werkplaats’ niet strikt benaderd in de rechtspraak. De werkplaats beperkt zich niet tot de plaats waar het overeengekomen werk wordt uitgevoerd, maar omvat elke plaats waar de werknemer zich ter beschikking houdt van de werkgever. Dit is het geval tijdens zo’n sociale activiteit.

Conclusie

Ongevallen die gebeuren op weg naar en van de sociale activiteit, waar je vrijblijvend aan deelneemt,  kunnen bijgevolg als een arbeidsongeval op weg naar en van het werk in aanmerking komen.