Kan mijn baas me verplichten om in een bepaalde periode vakantie te nemen?

"Ik zou voor mijn huwelijksreis graag vier weken na elkaar vakantie nemen. Mijn baas keurt mijn verlof niet goed omdat hij stelt dat ik niet langer dan 3 weken gemist kan worden. Ben ik niet vrij om mijn vakantie zelf te bepalen? Kan hij mij verplichten mijn vakantie in een bepaalde periode op te nemen?"
 

De algemene regel is dat de data van de vakantieperiodes in onderling overleg tussen werkgever en werknemer worden vastgelegd. Er is dus geen sprake van verplichtingen op te leggen aan de één of andere partij.

Bij het overleg moeten een aantal regels gerespecteerd worden. Zo moet je de mogelijkheid krijgen een continu-periode van 2 weken vakantie te nemen tussen 1 mei en 31 oktober. Voor je werkgever is dit duidelijk geen probleem.

Overige regels

De overige regels melden we voor de volledigheid, maar zullen je niet verder helpen.

  1. De vakantie moet vóór het einde van het jaar opgenomen worden.
  2. Wanneer de werknemer schoolgaande kinderen heeft, moet de vakantie bij voorkeur tijdens de schoolvakanties toegekend worden.
  3. In principe kunnen geen halve dagen vakantie opgenomen worden.

Afwijking

Het is mogelijk dat de sector (bv. bouwsector) waarin je werkt een collectieve vakantieperiode voorziet.

Ook op ondernemingsvlak kunnen er een aantal wettelijke vakantiedagen worden gereserveerd voor een collectieve jaarlijkse vakantie. De werkgever kan deze collectieve jaarlijkse vakantie weliswaar niet eenzijdig invoeren. Hij moet dit met de ondernemingsraad, syndicale afgevaardigden of met de werknemers individueel overeenkomen. De data van de collectieve sluiting moeten worden vermeld in het arbeidsreglement.

Al bij al kan je dus weinig afdwingen van je werkgever. Uit de gegevens die je meedeelt, blijkt dat je vakantierechten geenszins beknot zijn. Je huwelijksreis zal afhangen van je onderhandelings- en overtuigingskracht.

Kom je uiteindelijk niet tot een akkoord met je werkgever, dan zal de arbeidsrechtbank de knoop doorhakken. Dit ultieme middel zal uiteraard niet bevorderlijk zijn voor jullie verdere arbeidsrelatie.

In ieder geval is het akkoord van je werkgever in verband met de data van je vakantieperiode noodzakelijk. Als je geen rekening houdt met de weigering van je werkgever en toch op vakantie vertrekt, loop je het risico om ontslagen te worden om dringende reden.

Lees ook:
- Krijg jij extra vakantiedagen?
- Hoeveel vakantiegeld krijg je?

I.s.m. SD Worx