Kan je een collega op het verkeerde been zetten met je lichaamstaal?

Om met je lichaamstaal andere signalen uit te zenden dan wat je spontaan bedoelt, is het belangrijk om je eigen gedrag en signalen op voorhand te analyseren. Mits wat praktijk kan je leren manipuleren en liegen alsof het gedrukt staat.

Hou je gezicht in de plooi

Normaal gezien kijk je je gesprekspartner niet aan als je een leugen vertelt. Wil je geloofwaardig overkomen, doe dit dan wel maar overdrijf hier niet in. Als je liegt, brengen je emoties een verhoogde activiteit van het autonome zenuwstelsel teweeg. Deze zijn soms met het blote oog waarneembaar en zijn moeilijk onder controle te houden. Let hierbij op de verkleuring van de huid, droge mond, vergroting van de pupillen, tranende ogen en knipperen van de ogen. Om je gesprekspartner op het verkeerde spoor te zetten, kan je proberen je gezichtsspieren zo min mogelijk te bewegen. Wees ook voorbereid om eventuele onverwachte vragen zodat je niet door de mand valt.

Let op je handen

Ondersteunende gebaren reguleren normaal gezien een gesprek. Open handen met de handpalmen omhoog komen uitnodigend over en duiden op eerlijkheid. Gesloten handen en omlaag gerichte handpalmen komen directief en afwerend over. Let hier dus extra op.

Een mondbedekkend gebaar wordt bij kinderen vaak aanzien als een manier om een leugen te verhullen. Als volwassene doe je dit iets subtieler: je raakt bijvoorbeeld je neus aan. Niet doen dus.

Aarzel niet

Je stem is verbonden aan je ademhaling en die is op haar beurt verbonden aan emotie. Aan je stem kan men dus je emotionele betrokkenheid voelen. Als je veel aarzelt, pauzeert of hakkelend praat, zal je minder geloofwaardig overkomen. Zorg voor een trefzekere stem en breng je verhaal vloeiend zonder te veel onderbrekingen.
Spontane schrikreacties leer je best onder controle te houden. Ben je bijvoorbeeld niet akkoord met het voorstel van je baas, zorg er dan voor dat je je wenkbrauwen niet fronst, je mondhoeken niet naar beneden trekt of zucht, al is het subtiel.

Polygraaf

Liegen brengt fysieke spanning met zich mee. Je bloeddruk wordt hoger, je hart klopt sneller en je kan beginnen trillen of transpireren. Deze veranderingen kunnen objectief vastgesteld worden met een leugendetector of polygraaf. Hierin kan je moeilijker sjoemelen en zal je waarschijnlijk door de mand vallen.