Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Kan ik de kantoorruimte die mijn werkgever mij toewijst weigeren?

"Kan ik de kantoorruimte die mijn werkgever mij toewijst weigeren? Kan ik zelf kiezen met welke collega’s ik een kantoor deel?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

In het kader van een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer hebben beide partijen zowel rechten als plichten ten aanzien van elkaar.

Zo is de werkgever verplicht als een goede huisvader te zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Belangrijk kenmerk van de arbeidsverhouding tussen partijen in een arbeidsovereenkomst is de band van ondergeschiktheid. Deze band komt o.a. tot uiting in de verplichting van de werknemer om het overeengekomen werk uit te voeren volgens de bevelen en de instructies van de werkgever.

Dus voor zover je werkgever je een behoorlijke kantoorruimte toewijst, zal je die werkruimte niet zomaar kunnen weigeren. Je werkgever heeft eveneens het recht om eenzijdig te beslissen met welke collega’s je een kantoor deelt. 

Niets belet je natuurlijk om je grieven met je werkgever te bespreken. Hij heeft er alle belang bij dat je goed presteert. Je werkomgeving speelt hier een belangrijke rol bij.