Kan een derde verantwoordelijk gesteld worden voor een arbeidsongeval?

Kan een derde verantwoordelijk gesteld worden voor een arbeidsongeval? Eén van de werknemers uit mijn bedrijf werd onlangs het slachtoffer van een arbeidsongeval. Dit ongeval werd echter veroorzaakt door iemand die niets met ons bedrijf te maken heeft. Kan ik deze persoon verantwoordelijk stellen?

Het is inderdaad mogelijk een derde aansprakelijk te stellen voor een arbeidsongeval.


Principe


Wanneer het arbeidsongeval van een arbeider of een bediende door derden wordt veroorzaakt, dan beschik je als werkgever ten aanzien van deze aansprakelijke derde over een rechtsvordering.


Derde


Als "derde" wordt beschouwd iedereen, met uitsluiting van de werkgever zelf en de arbeidsongeschikte werknemer.


Wat terugvorderen?


Deze rechtstreekse vordering laat je als werkgever toe de terugbetaling te eisen van het aan de werknemer betaalde loon, en de sociale bijdragen, waartoe de werkgever door de wet of door individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten gehouden is.


Wat wanneer het arbeidsongeval door een andere werknemer veroorzaakt is?


De algemene regel dat wie schade veroorzaakt deze schade moet vergoeden, kan niet zomaar toegepast worden wanneer een werknemer iemand schade toebrengt. Deze werknemer is slechts aansprakelijk wanneer hij het arbeidsongeval opzettelijk veroorzaakt heeft, of wanneer hij een zware fout of een lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt, begaan heeft.


Voorbeeld


Een werknemer saboteert met opzet de remmen van de bedrijfswagen waardoor een collega een ongeval krijgt. Deze werknemer kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade. De beperkte aansprakelijkheid van de werknemer op burgerlijk vlak kan niet doorgetrokken worden op strafrechterlijk gebied. De werknemer die een regel strafrechterlijk overtreedt, moet hier zelf voor opdraaien!